Saturday, February 21, 2009

Wuduk

Pengertian wuduk menurut bahasa ialah bersih dan indah. Menurut syarak pula ertinya ialah membersihkan anggota-anggota wuduk dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Setiap orang yang hendak menunaikan kewajipan sembahyang, maka wajiblah atas dirinya mengambil wuduk terlebih dahulu. Ini ialah kerana wuduk itu adalah merupakan syarat sahnya sembahyang seseorang itu.
.
Sumber: Sayed Mahazan S. D. (2008) Panduan Belajar Sembahyang - Lelaki. Johor Bahru: S.A.Al Habshee Sdn. Bhd.
.
.