Friday, February 27, 2009

FASAL 1 - KONSEP TAHARAH

Ahli-ahli fiqh mendahulukan perbincangan mengenai taharah sebelum dari perbincangan mengenai sembahyang. Alasannya, taharah ialah anak kunci dan syarat sah sembahyang. Syarat mestilah didahulukan dari mashrut (perkara yang perlu kepada syarat). Nabi Muhammad s.a.w. bersabda:
Terjemahan: Anak kunci sembahyang ialah suci (tuhur), yang mengharamkan pelakuan yang dihalalkan sebelum sembahyang ialah takbiratul-ihram dan yang menghalalkan perkara yang diharamkan di dalam sembahyang ialah salam
.
Sabda Baginda juga:
Terjemahan: Suci adalah sebahagian daripada iman.
.
Dalam fasal ini, dibincangkan perkara berikut:
  • Pertama Pengertian dan kepentingan tahdrah.
  • Kedua Syarat wajib taharah.
  • Ketiga Jenis-jenis penyuci.
  • Keempat Jenis-jenis air.
  • Kelima Hukum tentang sisa dan telaga.
  • Keenam Jenis-jenis barang yang suci.
.
Wahbah al-Zuhaili (1994) FIQH & Perundangan Islam - Jilid I. [Penterjemah: Syed Ahmad Syed Hussain et al.] Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.