Sunday, February 22, 2009

Pengertian 'Taubat'

Taubat adalah bahasa Arab dan ertinya ialah kembali. Seseorang dikatakan kembali atau bertaubat apabila dia menjauhi segala perbuatan dosa. Maka erti taubat ialah kembali kepada Allah SWT dengan melepaskan seluruh hubungan hati dengan dosa, kemudian kembali mengerjakan kewajipannya kepada Allah SWT.
.
Menurut syariat, taubat ertinya meninggalkan seluruh perbuatan dosa dan menyesali semua kemaksiatan yang telah dikerjakannya kerana Allah SWT. Kemudian berusaha untuk tidak mengulangi bila-bila dan di mana saja, walaupun dia mampu dan tahu akan kemungkinan untuk mengulanginya.
.
Sumber: Syahrin J. (2007) Panduan Solat Taubat. Kuala Lumpur: Alhidayah Publications
.